CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CCTV PHƯƠNG NAM

TP. HCM: 1050/25 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 0937 808 408
Email: phuongnamcctv6879@gmail.com

PHÒNG BAN TÊN THÀNH VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
Phòng giám đốc Trần Văn Hoàng 0937 808 408
Phòng Kinh Doanh Đặng Thanh Hùng 0967 561 700
Trương Hiếu Nghĩa 0937 666 299
Lại Duy Thanh 0979 053 027
Võ Trường Quang Tình 0963 218 551
Trương Mạnh Phú 0914 693 063
Lê Bá Nhật Nam 0382 859 024
Phòng kỹ thuật Đặng Thanh Hùng 0967 561 700
Trương Hiếu Nghĩa 0937 666 299
Lại Duy Thanh 0979 053 027
Trương Mạnh Phú 0914 693 063
Phòng bảo hành Lê Bá Nhật Nam 0382 859 024